Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile ilgili Tebliğ Yayınlandı

Alet Ekipman'a % 50 Hibe Desteği / Son başvurular 30.09.2019

07 Ağustos 2019 11:30 | 647 kez okundu

Facebook'ta Paylaş

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile ilgili Tebliğ Yayınlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile ilgili Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) (13. ETAP)

             Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların  Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurular Tebliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Bakanlığımız internet sayfasından "www.tarimorman.gov.tr" yapılması gerekmektedir.

 Son başvuru tarihi 30 Eylül 2019 dur.

 Program çerçevesinde 81 ilde;

1. Ekonomik yatırım konularında;

 a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon,

 b) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

 c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

 ç) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

 d) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 2. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;

 a) Kırsal turizm yatırımları,

 b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

 c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

 ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

  Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

1.a- Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği

 Yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 TL,

 Tamamlama olan başvurularda 1.750.000 TL,

 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 TL, 

1.b- Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında;

 Yeni tesis olan başvurulardan   1.250.000 TL,

 Tamamlama olan başvurularda 1.000.000 TL,

 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda  750.000 TL, üst limitini geçemez.

2. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

3. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

4. Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

5. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlama son tarihi 15/11/2020 

 

2019/30 sayılı Tebliğ için; 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm  tıklayın !


Çok Okunanlar