Birliğimizin 10. Olağan Genel Kurulu

Başkanımız Ali Dermenci ve ekibi yeni dönemde; yeni hedefler, yeni projelerle göreve devam ediyor

13 A?ustos 2021 14:15 | 404 kez okundu

Facebook'ta Paylaş

Birliğimizin 10. Olağan Genel Kurulu

09 Ağustos Pazartesi Günü Birliğimizin 10. olağan genel kurulu büyük bir katılım ile gerçekleşti. Başkanımız Ali Dermenci genel kurulda güven tazeleyerek, yönetimi ile birlikte yeni dönemde de; yeni hedefler, yeni projelerle görevine kaldığı yerden devam edecek.

Kırklareli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 10. Olağan Genel Kurulu 9 Ağustos Pazartesi Günü Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanında yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanmasının ardından Başkanımız Ali Dermenci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasında ülkemizin birçok yerinde çıkan yangın felaketlerine de değinen Dermenci, Antalya ve Muğla Damızlık Birliği Başkanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek, yangında zarar gören gerçek ihtiyaç sahiplerine giyimden gıdaya, samandan hayvana, ne ihtiyaçları varsa, güçleri dahilinde, destek ve yardımcı olacaklarını söyledi. Üyelerden de destek olmak isteyenlerle, koordineli bir şekilde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını vurguladı.

 Ardından Divan oluşturuldu ve  Divan Başkanlığı için Uşak Damızlık Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Başkanımız Ali Dermenci birliğimizin 2019 ve 2020 yılında yapılan faaliyetleri üyelerle paylaştı.

Dermenci” Göreve geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız, üyelerimize, kaliteli hizmet vermek amacıyla, güvenilir, şeffaf, hesap verebilen ve hesap sorulabilen bir yönetim anlayışı uygulamaktı.

Bu amaçla, gelişen teknolojiye de ayak uydurarak; Mobil Tohumlama, E-Fatura ve E-Defter sistemlerine geçtik. Böylelikle ahırda verdiğimiz hizmetin, anında işleme alınmasını ve düzenlenen faturalara, her üyenin, kolayca görüp takip edebileceği hesap ekstrelerine, internet sitemizden ulaşılabilmelerini sağladık.

İdari yapılanmamızı tamamlarken, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, öncelikle mülkiyeti birliğimize ait olan, yeni Hizmet Binasını, Birliğimize kazandırdık.

Ayrıca hayvancılığın en büyük gider kalemlerini oluşturan, hayvan hastalıklarının ve buzağı ölümlerinin önüne geçerek, yapılacak koruyucu hekimlikler ile, siz üyelerimizin, ekonomik kayıplarını, en aza indirmek için, yine mülkiyeti Birliğimize ait olan ve, Kavaklı’ da bulunan Hayvan Hastanemizi, Birliğimize kazandırdık. 

Yaptığımız tespitler neticesinde, ilimiz ve bölge hayvancılığımızın, en büyük eksikliklerinden bir tanesi de, ayak ve tırnak bakımı hizmeti olmamasıydı. Tam otomatik tırnak makinesi aracı ile, uzman elemanlardan oluşan ekibimiz ile, il genelinde tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde, tırnak kesimi ve bakımının yanında, topallık tedavileri de yapmaktayız.

Bunun yanında; ihtiyaç duyduğunuz ve talep ettiğiniz birçok malzemeyi, daha kolay ve daha hızlı temin edebilmeniz için, merkez ve şubelerimizde kurduğumuz, Tarım Marketlerimizde, siz üyelerimizin daha düşük girdi maliyetleri ile, daha karlı bir hayvancılık yapabilmenizi sağlamak amacıyla;

Makina, alet ve ekipmanın yanında, kaba yem ihtiyaçlarınızın karşılanması için, slajlık mısır, yonca, sorgum sudan otu, kışlık Macar fiğ ve yem bezelyesi tohumlarının yanında, bölgemizde ilk defa olmak üzere, ryegrass –ya da İtalyan çimi olarak da bilinen, süt otu ve yem şalgamı tohumlarını da, temin etmeye başladık.

22 yıldır Birliğimiz tarafından, kesintisiz olarak verilen, Suni Tohumlama Hizmeti; asıl amacımız olan, hayvan ıslahının birinci ve belki de en önemli basamağıdır. Kalitesine inandığımız sağlıklı, uzun yaşam ömrü olan, hastalıklara dayanıklı, süt verimi yüksek Alman, Amerikan ve yüzde yüz yerli olan, GenTürk spermaları getirerek, 5 veteriner hekim 7 veteriner sağlık teknisyeni ile, gerek tur gerekse çağrı taleplerinizin doğrultusunda, suni tohumlama hizmeti vermekteyiz.

Birliğimiz tarafından,

* 2019 yılında Yirmi Üç Bin Dokuz Yüz Elli Sekiz adet,   

* 2020 yılında da Yirmi Bir Bin Üç Yüz Kırk Dört adet suni tohumlama hizmeti yapılmıştır.

Yine, 2010 yılından bu yana, kesintisiz ve başarıyla yürüttüğümüz Küpeleme faaliyetlerimizi; Tarım İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız Protokoller ile, 2019 ve 2020 yıllarında da Birliğimiz tarafından yapılmış ve 2021 yılında da küpeleme hizmetlerimiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

            Destekleme verilerine esas teşkil eden; sürü güncelleme, süt ölçümü, tohumlama ve küpeleme kayıtları, bünyemizde çalışan 5 Ziraat mühendisi ile güncel tutularak, Bakanlığımızla birlikte Soykütüğü ve Ön soykütüğü Projeleri yürütülmektedir.

Küpeleme faaliyetlerimiz kapsamında da,

*2019 yılı içerisinde Otuz Dört Bin Bir,

*2020 yılında da Otuz Dokuz Bin Dört Yüz Yedi adet buzağı, Birliğimiz tarafından küpelenerek, e-ıslah ve Türkvet Sistemine kayıt edilmiştir.

Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız, başarılı küpeleme faaliyetleri ile, üyelerimize düzenli yaptığımız, Suni Tohumlama ve Buzağı kayıtları sayesinde, İlimiz, en çok soykütüğü farkı desteği alan il olarak, burada bunu biraz övünerek söylemek istiyorum, Türkiye’ de 1. Sırada yer almaktadır.

Soykütüğü Projesi kapsamında,

Bin Yedi Yüz Yirmi üye işletmemizde, Seksen Dokuz Bin Dokuz Yüz Yirmi Bir hayvan ve ayrıca,

Ön soykütüğü Projesi kapsamında, Dört Bin Beş Yüz Doksan işletmede, Kırk Dokuz Bin Dört Yüz Doksan Sekiz adet hayvanın kayıt ve takibi, Birliğimiz tarafından yapılmaktadır.

Tutulan bu kayıtlar neticesinde hazırlanabilen ve, Damızlık düve alımlarında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen, kredilerde gerekli olan, Damızlık Belgesi e-ıslah sistemimizden basılmaktadır.

Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz, Suni tohumlamada dışa bağımlılığın önüne geçmek için, Türk sığırcılığının bağımsızlığını sağlayacak bir proje olan “Döl Kontrolü Projesi” yanında; “Genomik Seleksiyon Projesi” çalışmaları da, ilimizde yürütülmektedir.

Hayvancılık Desteklemeleri Mevzuatları doğrultusunda da, üyelerimizin yapması gereken tüm prosedürler, birliğimiz tarafından takip edilerek; Soykütüğüne kayıtlı bütün üyelerimizin, süt ve buzağı desteklemelerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ve ayrıca, internet sitemizden de, destekleme, askı ve hakediş listelerinin görülmesi imkânı üyelerimize sağlanmaktadır.

2019 yılında, buzağı ve süt desteklemelerinden, toplamda Otuz Beş Milyon Altı Yüz Seksen Dokuz Bin TL hakediş düzenlenirken,

2020 yılında da, 2. Dönem buzağı hakediş listelerinde bu rakam, Kırk Milyon Dokuz Yüz Kırk Dört Bin TL ’ye ulaşmıştır.

Süt ve buzağı desteklemelerinin yanı sıra, daha önce pilot illerde uygulanan, ve son 5 yıldır tüm illerde uygulanmaya başlanan, en az 10 baş saf ırk ineği bulunan, birlik üyelerimize,  “Süt Analiz Desteği” kapsamında, inek sayısı yeterli olan ve başvuruda bulunan tüm üyelerimizin, Süt Analiz Desteği alması sağlanmaktadır.

2019 yılında, 602 üye işletmemizden;

 Yirmi Dört Bin Yedi Yüz Elli İki ineğimize, süt analizi yapılmış ve İki Milyon Dört Yüz Yetmiş Beş Bin TL destek alması sağlanmıştır.

2020 yılında da, 592 üye işletmemizden,

Yirmi Üç Bin Yedi Yüz Yetmiş Dokuz ineğimize, süt analizi yapılarak, İki Milyon Üç Yüz Yetmiş Yedi Bin TL destek alması sağlanmıştır.

Ve bugün, süt analizi yapılan inek sayımızın, soykütüğüne kayıtlı inek sayısı oranına baktığımızda, yine övünerek söylüyorum ki, İlimiz Türkiye’de 1. Sırada görülmektedir.

Hayvancılığın gelişmesini sağlamak, karlı ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapabilmek için, daha bilgili, daha bilinçli ve daha modern bir hayvancılık yapmamız gerekmektedir.

Bu nedenle eğitim ve teknik destek çok önemlidir. Bu konuda da, Birliğimizde 4 Tarım Danışmanımızla, siz üyelerimize Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hepinizin bildiği üzere, daha önce diğer bölgelere verilen, % 50 hibe proje desteklerinin, ilimiz ve Trakya Bölgemizi kapsayacak şekilde verilmesi için, birçok defa Bakanlık düzeyinde, görüşmelerimiz olmuştu.

Yapılan bu görüşmelerin sonunda da, bakanlığımızın bu yıl ilk defa, tüm illeri kapsayacak şekilde verdiği, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yüzde 50 Hibe Destekli, ahır tadilatı veya İnşaatı ile Makine, alet ve ekipman alımı projelerinin hazırlanmasında, üyelerimize Tarımsal Danışmanlık hizmeti vermeye de başladık.

Bu kapsamda da, Makine alet ve ekipman alımı için, talepte bulunan üyelerimizin projeleri, birlik merkezinde hazırlanarak, Tarım İl Müdürlüğümüze başvuru yapmaları sağlanmıştır.

İlimizde, hayvancılıkla ilgili ilk defa, Merkeze bağlı Kavaklı Beldemizde kurulacak olan, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinde, 2 kurucu hisse ile yerimizi almış bulunmaktayız.

Özellikle, son zamanlarda artan yem fiyatlarına müdahale etmek için, bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, Toprak Mahsulleri Ofisinden, ucuz arpa ve danelik mısır satışını, siz üyelerimizin daha kolay ve, KDV indiriminden faydalanarak alması için, ilk defa bu yıl Birliğimiz tarafından, üyelerimize ilk etapta arpa temin etmeye başladık. Bu hizmetimize daha sonra da, danelik mısır teminiyle de devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, ürettiğimiz sütlerin değer fiyatında satılmasını sağlamak amacıyla, 2 yıl önce Süt toplama ve pazarlama hizmetine başladık.

Devletimizin, Örgütlü pazarlanan süte ilave destek vermesiyle, pazarladığımız süt üzerinden, üyelerimizin almış olduğu, süt destekleme miktarı da ayrıca artmış oldu. Şuan Birlik olarak günlük 300 tonlara varan, süt pazarlama kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız.

Bunlara ilave olarak ta, süt işleme tesisi kurmak veya var olan tesisi almak ya da kiralamak veya fason üretim yaptırmak suretiyle, süt işlemeyle ilgili faaliyetlerimizin hepsini, Birliğimiz adına tescil ettirdiğimiz, logo ve marka üzerinden sürdürmek için, çalışmalarımıza başladık.

Bu konuda daha önce süt işleme tesisi kurmuş, ve süt işinde yol kat ederek, başarılı olmuş üretici örgütlerimize de ziyaretlerde bulunduk.

Değerli arkadaşlar,

Bundan böyle, Sütünü pazarlamakta sıkıntı yaşayan üyelerimizin, bundan sonra sütünün pazarlanmasına, Birlik olarak talibiz.

Bildiğiniz gibi, geçen yıl yaşadığımız süt krizinin, maalesef hala sıkıntılarını çekmekteyiz. Bizler, 2020 yılında uzun süre 2,30 TL olarak kalan süt fiyatlarının iyileştirilmesi için, büyük mücadeleler verdik.

Özellikle 2020 yılının Kasım ayında, köy kooperatifi başkanlarımızla yaptığımız istişarelerde, birlik ve beraberlikle aldığımız kararlar doğrultusunda; 2021 yılında Türkiye’nin en yüksek süt fiyatının, İlimizde ödenmesini sağladık. Görüldüğü gibi, kooperatiflerimiz ve sanayicilerimizle birlikte hareket ettiğimiz takdirde, üyelerimizin menfaatleri için, en doğru ve en faydalı kararlar alınabilmektedir.

Bu toplantıda da, bizleri yalnız bırakmayan, özellikle Köy Kop Başkanımıza, köy kooperatifleri başkanlarıma ve ilk defa Ulusal Süt Konseyinin fiyat artırmadığı halde, kasım ve aralık aylarında, üyelerimize 15 kuruş fark ödemesi yapmayı  kabul eden ve yapan, Kırklareli Süt A.Ş. ye üye yerel mandıracılarımıza, sanayicilerimize de çok teşekkür ederim.

Gerek İl düzeyinde, Tarım İl Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarla, gerek Ankara’da Tarım Bakanlığı ve  Merkez Birliğimizde yaptığımız görüşme ve istişarelerle, ve diğer İl Birliklerinin Başkanlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarla, İlimiz hayvancılığının sorunları ve çözüm önerilerimizi gündeme getirmiş ve bu gün hayvancılık denince, ilimiz akla gelen ilk illerden biri haline gelmiştir.

Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma temeline dayanan yönetim anlayışıyla; Üyelerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz gibi, en sıkıntılı ve zor zamanlarında da her zaman yanlarında olmaya çalıştık.

Geçen yıl çeşitli köylerimizde yaşanan sağanak yağış, sel, dolu ve yangın afetlerinde de tarlası, hayvanı zarar gören üyelerimizin üzüntülerini paylaşarak, her zaman üzerimize düşen görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalıştık.

Gün birlik günü diyerek, üyelerimizin yaralarını sarmak adına, zarar gören ve tarlalarını tekrar ekmek isteyen üyelerimizin, silajlık mısır ve ayçiçeği tohumlarını bedelsiz olarak karşıladık. Biliyoruz ki, her zaman, Birlikten Kuvvet doğar.

Evet Değerli Arkadaşlar,

Bugün, bu yaptığımız tüm faaliyetler neticesinde, Birliğimiz adına,

2019 yılında yaptığımız işlemlerde, satışlarımızın toplamı Yetmiş Dokuz Milyon Sekiz Yüz Beş Bin TL olarak gerçekleşmiştir.                           

Bu satışların içerisinde de, önem arz eden kalemler;   

* Süt satışları Yetmiş Altı Milyon Yüz Kırk Sekiz Bin TL,

* Süt analiz gelirleri Bir Milyon Kırk Üç Bin TL ve

*Soy kütüğü hizmet bedeli iki Milyon Yüz Seksen Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılında, yaptığımız işlemlerde de, satışlarımızın toplamı Seksen Beş Milyon Beş Yüz Üç Bin TL olarak gerçekleşmiş,

Bu satışların içerisinde de önem arz eden kalemler;

* Süt satışları Seksen İki Milyon Otuz Yedi Bin TL

* Süt analiz gelirleri de, On iki Bin Sekiz Yüz Kırk TL ve           

*Soy kütüğü hizmet bedeli İki Milyon Dokuz Yüz Doksan Üç Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bugün Birliğimize kazandırdığımız, mülkiyeti Birliğimize ait olan, hizmet binamız ve hayvan hastanemizle, birliğimizde çalışan 28 personelimiz ve 17 aracımızla; suni tohumlamadan-küpelemeye, veterinerlik hizmetlerinden- tırnak bakımına, tarım marketlerimizden- damızlık gebe düve satışlarımıza kadar, üyelerimizin tüm ihtiyacını karşılayan,

damızlık birlikleri adına, Türkiye’de ilk düve İhracatını yapmış, kurumsal kimliğe bürünmüş bir Birlik olarak; ilimizdeki hayvancılık alanında faaliyet gösteren, en büyük sivil toplum kurumu haline getirdiğimiz Birliğimizde, bu hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirebilmemiz için, Siz üyelerimizin desteği çok önemlidir” dedi.

Dermenci konuşmasının sonunda; “bizler, sizlerle birlik olup, hep birlikte, Birliğimizi yönetmeye, yine siz değerli üyelerimizin desteğiyle, devam etmek istiyoruz” diyerek, destek istedi.

  

 

Çok Okunanlar