Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri

TARIMSAL DANIŞMANLIK HAKKINDA 

 AMAÇ

 Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.

 HEDEF

 Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart, verimlilik, sermaye, rekebet, Pazar, sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri, bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı, bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık, Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini ifade eder.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacı ile hazırlanmış olup; Yönetmelik ve Uygulama Esasları çerçevesinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2022-2023 yılları dört Tarım Danışmanımız ile toplam 200 üyemize Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

DANIŞMANLARIMIZ

Ziraat Mühendisi Barış AŞKIN (Zootekni Bölümü)

Ziraat Mühendisi Barış ÖZÇELİK (Zootekni Bölümü)

Veteriner Hekim İkbal CİVAN 

Veteriner Hekim Taner KIRIM

 

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Tebliğ İçin  tıklayınız.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları için tıklayınız

Tarımsal Yarım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Hakkında Tebliğ EKLERİ tıklayınız

Tarımsal Yarım ve Danışmanlık Hizmetleri FORMLARI için tıklayınız

 

FORMLAR

Form - A

Altı Aylık Bitkisel Üretim Formu - B

Altı Aylık Hayvansal Üretim Formu - B1

Aylık Bitkisel Üretim Faaliyet Programı Formu - C

Aylık Hayvansal Üretim Faaliyet Programı Formu - C1

Büro Ziyaret Defteri

Günlük Hizmet Defteri

İşletme Envanter Formu

Olağanüstü Durumlar Defteri 

Yıllık Değerlendirme Formu - D

 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

 Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM)

 

 

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

       

     

2022-2023 YILI İÇİN TIKLAYIN

 

                                       

 

 2021-2022 YILI İÇİN TIKLAYIN         2020-2021 YILI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 2017-2018 YILI İÇİN TIKLAYIN           2016 YILI İÇİN TIKLAYIN 

 

 

2015 YILI İÇİN TIKLAYIN                      2014 YILI İÇİN TIKLAYIN     

23 Aral?k 2014 00:00 6566 kez okundu

BİRLİK BAŞKANI Ali DERMENCİ

Ali DERMENCİ
Üye Hesap Ekstreleri
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
DÜŞÜK KÜPE TAKİP
KÜPE SORGU
Basında Birliğimiz
YEM KARMA-YEM EZME
Soru Cevap